All posts by Mahendra Chand

सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

संयुक्त खरिद समिति सिम्ता, सुर्खेत सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना प्रथम पटक प्रकाशित सूचना: मिति: २०८० मंसिर १ १ गते सिम्ता [...]
Read more

प्रस्तावना सम्बन्धी सूचना ।

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति ः २०८०।०७।१७ गते) १. पुष्ठभूमि समाजजागरण केन्द्र (स्याक) नेपाल २०५२ सालमा सुर्खेत जिल्लाको बीरेन्द्रनगरनगरपालिका वडा नं […]

Read more

काेटेशन माग सम्बन्धमा

समाज जागरण केन्द्र (स्याक) नेपाल वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतले विगत २८ वर्षदेखि सामाजिक रुपान्तरणका क्षेत्रमा विभिन्न साझेदार संस्था र सरकारी निकायसंगको साझेदारीमा […]

Read more

कोटेशन माग सम्बन्धमा ।

प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०८०।०३।२१ समाज जागरण केन्द्र (स्याक) नेपाल वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतले विगत २८ वर्षदेखि सामाजिक रुपान्तरणका क्षेत्रमा विभिन्न साझेदार संस्था […]

Read more

सूचिकृत सम्बन्धमा

दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०८०।०३।०५ प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०८०।०२।१८ समाज जागरण केन्द्र (स्याक) नेपाल वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतले विगत २८ वर्षदेखि सामाजिक [...]
Read more

कोटेशन सम्बन्धमा ।

कोटेशन मिति : २०८०.०२.२२ समाज जागरण केन्द्र (स्याक) नेपाल वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतले विगत २८ वर्षदेखि सामाजिक रुपान्तरणका क्षेत्रमा विभिन्न साझेदार संस्था […]

Read more

पुन: कोटेशन पेश सम्बन्धमा

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८०।०१।२७ समाज जागरण केन्द्र (स्याक) नेपाल वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतले विगत २७ वर्षदेखि सामाजिक रुपान्तरणका क्षेत्रमा विभिन्न साझेदार […]

Read more

कोटेशन पेश सम्बन्धमा

समाज जागरण केन्द्र (स्याक) नेपाल वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतले विगत २७ वर्षदेखि सामाजिक रुपान्तरणका क्षेत्रमा विभिन्न साझेदार संस्था र सरकारी निकायसंगको साझेदारीमा […]

Read more

कोटेशन सम्बन्धमा ।

समाज जागरण केन्द्र (स्याक) नेपाल वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतले विगत २७ वर्षदेखि सामाजिक रुपान्तरणका क्षेत्रमा विभिन्न साझेदार संस्था र सरकारी निकायसंगको साझेदारीमा […]

Read more

Get involved

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.