All posts by Mahendra Chand

टेन्डर आह्वान सम्बन्धि सूचना

समाज जागरण केन्द्र (स्याक) नेपाल केन्द्रिय कार्यालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेत प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मितिः २०८१।०१।०४ गते यस कार्यालयको खरिद […]

Read more

सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८० फाल्गुन २१ समाज जागरण केन्द्र (स्याक) नेपाल वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतले विगत २८ वर्षदेखि सामाजिक रुपान्तरणका क्षेत्रमा […]

Read more

सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

खमारी थारिया खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति सिम्ता ७, सुर्खेत सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना प्रथम पटक प्रकाशित सूचना: मिति: २०८० […]

Read more

सूचिकृत सम्बन्धमा ।

पटक सूचना प्रकाशित मिति : २०८०।११।०१ समाज जागरण केन्द्र (स्याक) नेपाल वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतले विगत २८ वर्षदेखि सामाजिक रुपान्तरणका क्षेत्रमा विभिन्न […]

Read more

शिलबन्दी कोटेशन

समाज जागरण केन्द्र (स्याक) नेपाल वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतले विगत २७ वर्षदेखि सामाजिक रुपान्तरणका क्षेत्रमा विभिन्न साझेदार संस्था र सरकारी निकायसंगको साझेदारीमा […]

Read more

टेन्डर आव्हान सम्वन्धि सूचना

समाज जागरण केन्द्र (स्याक) नेपालकेन्द्रिय कार्यालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेतटेन्डर आव्हान सम्वन्धि सूचनाप्रथम पटक सूचना प्रकाशित मितिः२०८०।१०।०१ गते यस समाज जागरण […]

Read more

s

समाज जागरण केन्द्र (स्याक) नेपालवीरेन्द्रनगर, सुर्खेतप्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८०।०९।२६ गते समाज जागरण केन्द्र (स्याक) नेपाल एक गैर नाफामूलक गैरसरकारी […]

Read more

सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

संयुक्त खरिद समिति चिङ्गाड गाउँपालिका, सुर्खेत सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना प्रथम पटक प्रकाशित सूचना: मिति: २०८० पुष २३ गते एकीकृत […]

Read more

Get involved

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.