शिलबन्दी कोटेशन सम्बन्धमा

युरोपियन युनियन र प्लान इन्टरनेशनल नेपालको आर्थिक सहयोग र समाज जागरण केन्द्र (स्याक) नेपालद्धारा जाजरकोट जिल्लाका २ र रुकुम जिल्लाको १ वटा पालिकामा सञ्चालित कार्यक्रम Multi Sectoral Earthquake Response in Karnali परियोजनाका लागि Safety Material तथा Winterization वितरण गर्नुपर्ने भएकाले यो शिलबन्दी कोटेशन आव्हान गरिएको छ । इच्छुक आधिकारकि फर्म वा कम्पनीले उल्लेखित फारमको साथमा आवश्यक पर्ने आधिकारकि कागजातका प्रतिलिपीहरु सहित यस संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय विरेन्द्रनगर सुर्खेत वा परियोजना कार्यालय जाजरकोट मिति २०८०।०९।११ गते दिनको ४:०० बजे भित्र पेश गर्न सकिनेछ । इमेल मार्फत पेश गर्नका लागि [email protected] मा पासवर्ड राखेर पेश गर्न सकिनेछ । उक्त मिति र समयमा प्राप्त शिलबन्दी कोटेशनलाई मात्र छनोटको प्रक्रियामा समावेश गरिनेछ ।

Safety Material

winterization kit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Get involved

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.