शिलबन्दी कोटेशन आव्हान

युरोपियन युनियन र प्लान इन्टरनेशनल नेपालको आर्थिक सहयोग र समाज जागरण केन्द्र (स्याक) नेपालद्धारा डोल्पा जिल्लाका ६ वटा पालिकामा सञ्चालित कार्यक्रम STEAM Ahead परियोजनाका ५० वटा बिद्यालयहरू स्ट्रेचार वितरण गर्नुपर्ने भएकाले यो शिलबन्दी कोटेशन आव्हान गरिएको छ ।
इच्छुक आधिकारकि फर्म वा कम्पनीले उल्लेखित फारमको साथमा आवश्यक पर्ने आधिकारकि कागजातका प्रतिलिपीहरु सहित यस संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय विरेन्द्रनगर सुर्खेत वा परियोजना कार्यालय दुनै डोल्पामा मिति २०८०।०९।०३ गते दिनको ४:०० बजे भित्र पेश गर्न सकिनेछ । इमेल मार्फत पेश गर्नका लागि [email protected] मा पासवर्ड राखेर पेश गर्न सकिनेछ । उक्त मिति र समयमा प्राप्त शिलबन्दी कोटेशनलाई मात्र छनोटको प्रक्रियामा समावेश गरिनेछ । म्याद नाघी आएका,रित पुरा नभएका कोटेशनलाई प्रक्रियामा समावेश गरिने छैन । कोटेशन आंशिक रुपमा पनि छनौट गर्न सकिनेछ । कोटेशन छनोट गर्ने वा नगर्ने सम्पुर्ण अधिकार यस संस्थामा निहित रहनेछ ।

कोटेशन डाउलोड गर्नुहोस ।

कोटेशन फारम

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Get involved

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.