कोटेशन माग सम्बन्धमा ।

प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०८०।०३।२१

समाज जागरण केन्द्र (स्याक) नेपाल वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतले विगत २८ वर्षदेखि सामाजिक रुपान्तरणका क्षेत्रमा विभिन्न साझेदार संस्था र सरकारी निकायसंगको साझेदारीमा कार्य गरिरहेको छ । सोहि कार्य अन्तर्गत  आ.व. २०८०/२०८१ को लागि आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवा खरिदका लागि फर्महरुले यहि मिति २०८०।४।०४ गते साझ ५ बजेसम्म आवश्यक कागजात (फर्म दर्ता र नविकरणको प्रमाणपत्र, कर चुक्ता आव २०७८/०७९) सहित सिलबन्दी कोटेशन पेश गर्न आब्हान गरिन्छ । कोटेशन संस्थाको कार्यालयबाट प्राप्त वा www.sacnepal.org.np प्राप्त गर्न सकिनेछ । यदि कोटेशन पेश गर्ने अन्तिम दिन सार्वजानिक विदा परेको खण्डमा लगतै कार्यालय खुलेको दिनको कार्यालय समय भित्र पेश गर्नुपर्ने छ । कोटेशन अनलाई मार्फत पनि पेश गर्न सकिनेछ। अनलाईनबाट कोटेशन पेश गर्दा PDF फर्मेटमा पासवाड राखि पेश गर्नु पर्नेछ । कोटेशन पेश गर्न [email protected] मा पेश गर्न सकिनेछ । यदि कोटेशनमा पासवाड नराखी पेश गरेकमा कोटेशन छनौट प्रक्रियामा समावेस गरिने छैन । कोटेशनको छनौटका आधारहरु मूल्य, सामग्रीको गुणस्तर, सामग्री आपूर्ति गर्ने समय र कार्य गरेको अनुभव आदि रहनेछ ।  कोटेशन खोल्ने मिति २०८०।०४।०५ गते विहान ११:१० बजे समते जानकारी गराईन्छ । यदि कोटेशन खाल्दा कुनै व्यक्ति वा फर्मका प्रतिनिधि उपस्थित नभएमा कोटेशन खोल्न कुनै बाधा हुने छैन ।  थप बुझ्न वा विस्तृत जानकारी आवश्यक परेमा संस्थामा सम्पर्क गर्नु होला ।

निरन्तर सहयोग र समन्वयका लागि धन्यवाद ।

तपशिल

१) स्टेशनरी 

https://drive.google.com/file/d/12orZZDcjlhT0r7yws26nXoZsIB09ZGMG/view?usp=sharing

२) होटल सेवा

https://drive.google.com/file/d/1bz6oxQIRROzzy07hbZjfaIUJmOfpQa39/view?usp=drive_link

३) फ्लेक्स प्रिन्ट

https://drive.google.com/file/d/1aPf219BBlkPn4glzxI78WLRWFV8ZpXTX/view?usp=drive_link

४) कम्प्युटर, प्रिन्टर पार्ट तथा मर्मत

https://drive.google.com/file/d/1LoapJaXqOq8wQBfsyrkkAc0DIjMLeT0v/view?usp=drive_link

५) गाडी मर्मत

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Get involved

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.